Besøk frå Joniscis vidaregåande skule i Litauen
Visit from Litauen
“Nowadays service of agricultural machinery” var tema når 12 elevar frå Litauen var hospitantar på Mo. Opphaldet har vart i 14 dagar, og programmet har vore omfattande. Elevane har mellom anna besøkt Hydro sitt anlegg i Høyanger, og delteke i «Workshops» i verkstaden på Mo, Felleskjøpet, Eik Maskin og AK maskin.
2014.10.24 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Elevundersøking
Udir
Skulen gjennomfører UDIR sin årlege elevundersøking i tida fram til 21.november 2014.Elevane loggar seg på med brukarnamn som dei får hjå kontaktlæraren. Du kan gå direkte til pålogging med å bruke denne lenkja:

Klikk her

2014.10.24 av Ivar Hoff [Les meir...]
UTDANNINGSVAL 10.KLASSE
Utdanningsval1
Skulen ønskjer alle 10.klasse elevar velkommen til hospitering i faget Utdanningsval, måndag 27. og tysdag 28. november. Bygg- og anleggsteknikk har også onsdag - fredag i same veka. I år er det omlag 180 elevar som kjem, fordelt på begge skulestadane. Utfyllande informasjon er sendt til ungdomsskulane. Oppmøte måndag er på Øyrane kl.08.20 og på Mo kl.08.30.
Velkommen til faglege påfyll med refleksjon mot framtidige yrkesval.
2014.10.23 av Jan William Midtbø [Les meir...]
Elevrådsmøte Måndag 27.10 kl.10.00
Oppslag
Minnar om elevrådsmøte i auditoriet. Husk å lese referat frå sist møte. Sakliste og referat ligg på Facebook.Sakliste (kortvariant): Elevundersøkinga - Skulens satsingsområde - Skulegensar - Leksehjelp - Årbokkomite
2014.10.23 av Jan William Midtbø [Les meir...]
Arbeid på skulen sitt sagbruk
Saging
Klasse 2LGA har hatt undervisning på sagbruket sist veke. Det er skogbruksdelen i faget produksjon og tenesteyting.Sagbruket vert brukt mykje i undervisninga. Der lærer elevane om dimmensjonar, nytting av tømmerstokken, virkesfeil og ulike treslag sine eigenskapar.
2014.10.22 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Sandsport Weekend i sandhallen
DanielLira
Sunnfjordhallen Beach Center inviterer elevar ved Hafstad og Mo og Øyrane vgs til ei fantastisk helg med forskjellige sandidrettar. Footvolley, sandfotball, sandvolley og tchoukball.

SandsportWeekend.jpg

2014.10.21 av Rune Viken [Les meir...]
Elevar på elgjakt i Sverige
Ösby2
Søndag kveld dreg dei 9 elevane frå 3NAA til Ösby i Sverige på elgjakt. Elevane skal lære om viltforvalting og korleis ein jaktar elg. Elevutvekslinga vil vare frå måndag til fredag i veke 43. Leif Magne Aarnes og Jarl Devik er med som lærarar frå Mo.
2014.10.15 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Føresatt registrering i skulearena
Skulearena2
Vi ynskjer at føresatte er opptekne av korleis det går med eleven ved Mo og Øyrane vgs. Ein fin måte å halde seg oppdatert på er å registrere seg som føresatt i Skulearena.
Vel Ny foresattbruker. Fyll ut eigne opplysningar først, deretter opplysningar om barn. På skuleeigar så vel ein Sogn og Fjordane fylkeskommune.

https://www.skolearena.no/iea/index.jsp?locale=no_NO

Instruksjonsvideo

2014.10.01 av Rune Viken [Les meir...]
Snikkarglede i blokk C
Snikkarglede
VG1 bygg har produsert benkar til garderobane i C blokka. Det er klasse 1BAA som står for produksjonen. Benkane er laga av furu som er høvla, pussa og lakka. Det er brukt mal til motering av bein, det gjør produksjonen effektiv og presis. 12 forskjellige benkar i lengder frå 1m til 3,6 m er det laga. Elevane håpar at benkane blir godt mottatt i dei forskjellige garderobane på byggavdelinga. Og arbeidsgleda har no slått spire hos elevane.

Trykk her for å sjå bilder

2014.10.01 av Ivar Hoff [Les meir...]
Ungdommens bystyre i Førde treng nye representantar frå Mo og Øyrane vgs.
Ungdommensbystyre
Formålet med Ungdommen sitt bystyre (UBiF), er å ivareta ungdomen sine interesser i kommunen samt auke samfunnsengasjementet hos ungdom. Kommunen vil nytte ungdommen som ressurspersonar i sakshandsaming, planarbeid og representasjon. Ungdomens Bystyre kan påverke politikarane gjennom aktiv deltaking og medverknad i politiske avgjerdsprosessar, slik at Førde kommune og fylket kan verte ein betre stad å bu i for ungdom. Det skal vere 3 representantar frå Mo og Øyrane vidaregåande skule.Er du interessert ta kontakt med elevrådsstyret eller miljøkoordinator.
2014.09.26 av Ivar Hoff [Les meir...]
Elevrådsstyret ved Mo og Øyrane VGS 2014-15
2014.09.17 av Ivar Hoff [Les meir...]
Ledig undervisningsstilling i engelsk og i norsk ved Mo og Øyrane VGS
2014.09.11 av Ivar Hoff [Les meir...]
Pålogging Kartleggingsprøvar
Bruk lenka under for å logge inn. Får du problem med nettlesaren Chrome, så prøv med Firefox eller Internet explorer

udir.no

2014.09.04 av Ivar Hoff [Les meir...]
Skysskort
Det viser seg at det tek tid å få inn søknadane, kontrollere dei, samt registrere og skrive ut kort til «nye» elevar. Alle elevane vil difor ikkje ha kort til måndag morgon 1. september. Vi utset fristen med ei veke til 8. september.
2014.08.29 av Ivar Hoff [Les meir...]
PRIVATISTEKSAMEN HAUSTEN2014
Oppmelding til privatisteksamen hausten 2014 skal gjerast på privatistweb.no
2014.08.29 av Ivar Hoff [Les meir...]
GRATIS TRENINGSTILBOD for alle elevar på vgs. i Førde
Kvar onsdag i Førdehuset kl 19 - 20. Sal 3, hall 3 og 4 . Dykk elevar bestemmer sjølv aktiviteten : HÅPAR PÅ GODT OPPMØTE . Oppstart onsdag 27/8.
2014.08.25 av Ivar Hoff [Les meir...]
VG2 Kokk og Servitør elevar serverte mat på fiskerimesse i Trondheim
Fiskerimessa
Ikkje alle kokkeelevar ved Øyrane vidaregåande skule har starta på skulen enno. Fleire av dei har denne veka arbeidd på ein liten restaurant under den internasjonale fiskerimessa i Trondheim.

sjå nrk.no

sjå firdaposten.no

2014.08.24 av Ivar Hoff [Les meir...]
Aktivering av brukarkonto for vg1 elevar
For å kunne logge på skulen sitt datanett og for å nå skulerelaterte tenester, må elevar i vg1 aktivere sin brukarkonto. Dette gjer du ved å gå inn på denne nettsida:

reg.sfvgs.no

 

.

Du treng ein personkode som du får av skulen for å gjennomføre aktiveringa.
2014.08.20 av Rune Viken [Les meir...]
Forventingsfulle elevar på «ny» skule.
Opning Mo1
Måndag 18 august kunne rektor ønskje velkomen til 85 forventingsfulle elevar på Mo.
2014.08.19 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Ei historisk «happening»
Liv Horvei
Onsdag 13. august var personalet ved Mo og Øyrane vgs. invitert til felles samling i kantina på Øyrane. Rektor Liv Horvei ønskte alle velkommen til oppstart av nytt skuleår med ny skule og nye kollegaer.
2014.08.15 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Læreplasskurs – tilbod til deg som endå ikkje har fått læreplass
Ungdom som ynskjer læreplass, men som ikkje har fått plass innan 15. august, får no tilbod om Læreplasskurs. Kurset skal gjere søkjaren meir kvalifisert til å få læreplass.

Trykk her for å lese meir

2014.08.14 av Ivar Hoff [Les meir...]
Velkomen til nytt skuleår
Måndag 18. august er det skulestart ved Mo og Øyrane vidaregåande skule.

Vg1 elevar ved Øyrane møter på Øyrane 09.00
Vg2 elevar ved Øyrane møter på Øyrane 10.00
Elevar ved Mo møter på Mo klokka 12.00. Dette gjeld og vg2 anleggsteknikk

Skulerute 2014-2015

2014.08.07 av [Les meir...]
NM-gull til Mo-lag!
fjordhestnm2
Laget til Førde Køyre- og Rideklubb tok gull under FjordhestNM på Linnesvollen utanfor Drammen som gjekk føre seg 8.-12. juli. Alle lagmedlemmane høyrer til på hestelinja på Mo: Ingjerd Høgseth Vetti på Sofin (lærar), Trine Lillestøl Paulsen på skulehesten Tulla (lærling) og Emma Nyløy på skulehesten Sylvine (fersk uteksaminert 2.årselev).
2014.08.07 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Testar grønkål på Mo
Gronkol2
Tysdag var NRK Sogn og Fjordane på Mo for å teste grønkål. Les meir og grønkålen og sjå videoopptaket
2014.07.02 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Ungdomscamp på Mo
Kalv liten
I veke 26 (23.-27. juni) har 21 kjekke ungdommar vore samla til ungdomscamp på Mo. 12 jenter og ni gutar i alderen 13-15 år har lært om stell av plantar og husdyr, vore med på fisking i Movatnet, riding på hesteryggen og overnatting på Mostølen. I tillegg har dei bowla i Førde, feira sankthans ved Movatnet og gått natursti både på Mo og på Mostølen.
2014.07.01 av Knut Vebjørnsen [Les meir...]
Datamaskin til vg1 elevar i vidaregåande skule i Sogn og Fjordane
Fylkestinget har bestemt at alle elevar som startar i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane fylkeskommune skal ha bærbar datamaskin til bruk i undervisninga.

Les meir om ordninga på heimesida til fylkeskommunen

2014.06.25 av Rune Viken [Les meir...]
Ny hybelbrosjyre for elevar og lærlingar i vidaregåande opplæring
Fylkeskommunen har no laga ei ny hybelbrosjyre for potensielle hybelbuarar i vidaregåande opplæring. Vi ber lærarar og andre om å informere elevar og lærlingar om brosjyren.

Les meir

2014.05.26 av Ivar Hoff [Les meir...]
Sommarskule for deg som treng bestått i matematikk og naturfag
Sommarskule
Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer også i år sommarskule for elevar som treng bestått i matematikk og naturfag på vg1-nivå. Sommarskulen vert på Mo i veke 26 og 27.

Les meir

2014.05.13 av Ivar Hoff [Les meir...]
Luftig motivasjon i fylkesmagasinet
Quadcopter
Fylkesmagasinet har artikkel om quadcopter bygging som data- og elektronikk klassa har jobba med i prosjekt til fordjuping i 1. termin. Eit spennande prosjekt med stort engasjement frå elevar og lærarar.

http://fylkesmagasinet.no/?p=17461

http://edurc.wikispaces.com/RCEdu

2014.03.20 av Rune Viken [Les meir...]
Opplæringstilbod for skuleåret 2014-2015 for Mo og Øyrane vgs
Frå neste skuleår vert Øyrane vgs slått saman med det som i dag er Mo og Jølster vgs. Nytt namn er Mo og Øyrane vgs. Opplæringstilbodet vil og få nokre endringar i den nye skulestrukturen.

Opplæringstilbod for Mo og Øyrane vgs 2014-2015

2014.02.05 av Rune Viken [Les meir...]
Google søk:
Kurstilbod Mo og Øyrane vgs

Agronomutdanning vaksne, start 29.-30.08.2014.

Energimontørkurs for lærlingar, start 02.09.2014

Traktorkurs for kvinner, 23., 24. og 30. september

Motorsag, 24. - 25. oktober

Grindverk, 18. - 21. november

Plantevern, 4. - 6. februar 2015

 

Påmelding: Bruk lenke i kursvedlegg

Info: Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735

epost: kurs.moy@sfj.no

Mo og Øyrane vgs på Facebook
Finn nettbanken din :
Om Mo og Øyrane vgsOpplæringstilbodGardsutsalElevsiderFor tilsetteBiblioteket Yrkesretting Kontakt oss
Kontakt informasjon
Mo og Øyrane vgs
Øyravegen 1, Pb 115
6801 Førde
Eller: Mo, 6819 Førde
Sentalbord: 57 63 73 00
E-post og kart